Zpracování dřeva a dřevovýroba

Zpracování dřeva a dřevovýroba

  • nákup a prodej kulatiny
  • výroba a prodej stavebního řeziva
  • výroba a prodej palet a podkladového materiálu
  • výroba a prodej palivového dříví
  • sušení dřeva
  • štěpkování a prodej štěpky i pro energetické účely