Zimní údržba komunikací

Zimní údržba komunikací

  • odstraňování sněhu z komunikací (pluhováním)
  • odstraňování sněhu z chodníků (pluhováním)
  • odstraňování sněhu z nepřístupných míst sněžnou frézou nebo manuálně
  • odvoz nahromaděného sněhu (po pluhování, atd.)
  • provádění posypů komunikací, chodníků
  • úklid posypového materiálu
  • solení komunikací a chodníků
  • odstraňování sněhu ze střech a podobně, odstraňování ledu z okapů, svodů a podobně
  • plošné odstraňování odpadků, papírů ve městech, na sídlištích a ostatních plochách po zimním období