Údržba zeleně

Údržba zeleně

 • kosení travnatých ploch ve městech, podnicích a organizacích provádíme výkonnými samosběrnými sekačkami – Ferarri, Amazone Etesia, Piago, Honda, Brill, atd.
 • kosení lučního porostu provádíme bubnovými sekačkami – ŽTR 165, Piago a terénní sekačkou Etesia
 • mulčování travnatých ploch a ruderálního porostu terenním nosičem nářadí Reform Metrac H7 RX
 • obsekávání budov, stromů, atd. výkonnými strunovými sekačkami Sthill
 • rizikové kácení a ořezy stromů pomocí Mobilních plošin a arboristů
 • kácení v blízkosti budov, elektrického vedení i komunikací včetně zajištění dopravního značení a řízení silničního provozu
 • ořezy stromů a keřů včetně živých plotů
 • velkoplošná likvidace nevhodných a náletových dřevin
 • odstranění ruderálního porostu (buřeně) výkonnými křovinořezy Sthill
 • vysekávání příkopů příkopovými cepaky
 • vyhrabávání trávníků a listí
 • prořezávání a provzdušnění trávníků
 • hnojení a vápnění trávníků
 • chemická likvidace plevele i celých travnatých ploch pro založení trávníků
 • chemická likvidace invazivních rostlin jako je bolševník, křídlatka, rdesno a jiné
 • zakládání nových trávníků (druh trávního semene dle přání zákazníka)
 • odvoz zhrabků a biomasy kontejnerovými vozy nebo velkokapacitním vozem s HR+drapák
 • zpracování zhrabků a biomasy ve vlastní velkokapacitní ekologické kompostárně
 • výsadby stromů a keřů, zakládání květinových záhonů