Lesní práce

Lesní práce

 • kácení stromů v lesních porostech i městech, podél komunikací i tratí
 • kácení stromů ve ztížených podmínkách za pomocí vysokozdvižných plošin až MP-27
 • kácení stromů za pomoci velkých jeřábů nebo lezců
 • kácení suchých a nebezpečných stromů, likvidace polomů
 • odborné ořezy stromů ve výškách včetně opravných řezů chráněných stromů
 • ošetření fungicidními nátěry a zašindelováním
 • formování korun včetně zmlazovacího a ozdravného řezu
 • plošné výřezy křovin i pod elektrickým vedením, podél železničních tratí, vodních toků a podobně
 • odborné probírky a prořezávky
 • chemická likvidace plevele i celých travnatých ploch pro založení trávníků
 • likvidace pařezů všech průměrů odfrézováním traktorovou frézou, ruční frézou, odbagrováním
 • frézování pařezů v nepřístupném terénu pomocí hydraulického ramene
 • přibližování dřeva lesními traktory a lanovkami
 • přeprava dřeva (kulatiny, kratiny a palivového dříví) T-815+HR drapák, MAN+HR drapák, PV 3S+HR drapák
 • pilařská výroba, stavební dřevo, výroba palet a veškeré řezivo
 • štěpkování dřevní hmoty a větví vysokokapacitními mobilními štěpkovači Mercedes a Tatra 815 Terno,  včetně odvozu štěpky kontejnerovými vozidly