Údržba městského mobiliáře

▪▪▪  provádíme realizaci drobných zahradních staveb
▪▪▪  opravy a budování pískovišť včetně výměny písku
▪▪▪  opravy a údržba dětských zařízení, budování nových zařízení tohoto typu
▪▪▪  opravy chodníků, zpevněných ploch, dvorů vč. kanálových vpustí, opravy a údržba
▪▪▪  zídek, schodišť, zábradlí, odpočívadel a podobně
▪▪▪  opravy a údržba laviček, pergol, vč. zřizování nových zařízení tohoto druhu
▪▪▪  rekonstrukce a provozování fontán

(veškeré další speciální a specifické práce provedeme dle požadavku zadavatele)

Zpět na seznam služeb

Jarní nabídka


Odběr a likvidace ořezaných větví

a dřevní hmoty zdarma na kompostárně

ve Vratimově (bývalý areál JZD),

ul. Na Příčnici 835/73,

od 7 do 13 hod nebo po

domluvě na tel.: 603 416 605

 

 

 

 

 

 

 

ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ

ÚDRŽBA ZELENĚ

ZIMNÍ ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ


Vysávání a zametání nečistot
z komunikací a chodníků, čištění tlakem, kropení, vysekávání příkopů...

Obrázek 2
Kosení travnatých ploch, kosení lučního porostu, obsekávání budov, stromů, odstranění porostu, vyhrabávání trávníků...

Obrázek 3
Odstraňování a odvoz sněhu
z komunikací, chodníků, provádění
posypů, solení, odstraňování sněhu
a ledu ze střech, okapů...

katdesign.cz © 2009